Egzamin na uprawnienia budowlane

Jeżeli pragniemy zwiększyć własną konkurencyjność na rynku pracy lub też otrzymać awans w pracy, to warto zadbać o rozszerzenie kwalifikacji a także uprawnień. Warto zatem korzystać z dostępnych kursów oraz warsztatów, które pozwalają nam zwiększyć nasze kompetencje. Dużą popularnością cieszą się przykładowo uprawnienia budowlane.

Są to uprawnienia, które umożliwiają samodzielne wykonywanie prac technicznych związanych z projektowaniem albo także kierowaniem robotami budowlanymi. Warto pamiętać jednakże o tym, że by dostać takie uprawnienia w pierwszej kolejności powinno się zdać egzamin.
Co warto wiedzieć na temat egzaminu na uprawnienia budowlane?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że do takiego egzaminu mogę podejść tylko osoby, które spełniają wymagania, które znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Te oczekiwania dotyczą zarówno stażu w biznesie budowlanej, a więc np w biurze projektowym albo też na placu tworzenia, ale również posiadania odpowiedniego tytułu naukowego kierunkowego, średniego lub wyższego. O ile spełniamy oczekiwania dotyczące stażu a także wykształcenia, to możemy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane. Takie egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest dokładnie taki sam w całym kraju. Są to zarówno sesje odbywające się latem, jak też zimą. Powinno się zaznaczyć, że egzamin w biznesie budowlanej podzielony jest na 2 części. Jest to część pisemna, czyli test. Jeżeli już uda nam się zdać tę część pozytywnie, to możemy podejść do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną. Jeśli zdamy obie części pozytywnie, otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są w postaci decyzji administracyjnej stosownej komisji kwalifikacyjnej. Warto wspomnieć o tym, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń lub również w formie ograniczonej. Ograniczenia dotyczą zazwyczaj typowych niedużych budynków. Zasadniczo uprawnienia podzielone są na dwie główne kategorie, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi. Jeśli więc pragniemy rozszerzyć swoje kwalifikacje w biznesie budowlanej, warto skorzystać z kursu przygotowującego do egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.