Co to jest faktoring

Każda firma, która opiera własną bieżącą działalność na pieniądzach spływających z faktur, powinna sprawdzić starannie, co to jest faktoring i pomyśleć nad takim rozstrzygnięciem w swojej firmie. Faktoring to jedna z możliwości finansowania swojej działalności. Polega on na tym, że wystawioną dla kogoś fakturę przekazuje się do firmy faktoringowej.

Ta opłaca ją w czasie kilku dni, a zdarza się, że wręcz 24 godzin. Dzięki temu z faktury, która ma dość długi termin płatności, można posiadać pieniądze w tej samej chwili. Nie należy czekać aż odbiorca ją opłaci. Faktoring to rozwiązanie opłacalne dla obu stron transakcji. Odbiorca dostaje długi termin spłaty należności, czyli może opłacić fakturę wręcz po 90 dniach. Zaś wystawiający ją ma pieniądze znacznie szybciej właśnie z faktoringu. Co ważne, firma faktoringowa, nie podchodzi do swoich klientów tak restrykcyjnie, jak robią to banki. Dlatego też faktoring jest korzystniejszy od towarów, które oferują właśnie banki. Po pierwsze środki uzyskane w ramach faktoringu można przeznaczyć na dowolny cel. W pewnych przypadkach pieniądze z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone jedynie na bieżącą działalność a nie chociażby na zus, czy podatek w urzędzie skarbowym albo cło. Faktoring jest dostępny też dla tych firm, które nie mają udokumentowanej historii finansowej. W praktyce znaczy to, że można założyć jednoosobową działalność gospodarczą i w tym samym momencie podpisać umowę z firmą faktoringową. Nie ma konieczności posiadania doświadczenia na rynku. To jest jednoznaczne z tym, że faktoringowi będzie podlegać już pierwsza wystawiona faktura. Najpopularniejszy jest faktoring z regresem, w pewnych przypadkach nazywany także faktoringiem niepełnym. O ile firma decyduje się na pełny faktoring, czyli bez regresu, oddaje też na rzecz firmy faktoringowej ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Pełny faktoring jest droższy i obwarowany niewątpliwymi zależnościami. Jeżeli już chodzi o faktoring z regresem, dostępny jest dla każdego przedsiębiorcy. Wręcz takiego, który dopiero rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i wystawia własne pierwsze faktury.

Dodatkowe informacje: faktoring z regresem.