Ile kosztuje faktoring

W wielu firmach, szczególnie na początku prowadzenia działalności nieprosto jest osiągnąć płynność finansową. Niezbyt duże i średnie przedsiębiorstwa dysponują niedużym kapitałem. W praktyce oznacza to uzależnienie od wpływów z faktur.

Nieduża firma, która weszła na rynek ma tyle gotówki, ile zarobi. Jeśli zaś wystawia faktury z długim terminem płatności, cały ten czas pozostaje bez już zarobionej gotówki. By poprawić swoją płynność finansową warto skorzystać z usługi finansowania bieżących faktur, którą jest faktoring. Aby otrzymać wartość faktury na własne konto od razu, można przekazać ją do firmy faktoringowej. Ta za nieduży procent od jej wartości, w tej samej chwili ją opłaca a sama czeka na to, aż nabywca faktury ją spłaci. Co ważne, firma faktoringowa nie prowadzi działalności windykacyjnej. Może opłacić wyłącznie te faktury, których termin płatności nie jest przekroczony. Jeżeli kontrahent nie spłaci faktur, należało będzie zwrócić środki finansowe faktorowi, chyba że umowa mówi zupełnie inaczej. Usługa faktoringu opłaca się nawet większym firmom. Jest korzystniejsza od kredytu obrotowego. Gotówka uzyskana w ramach faktoringu może być przeznaczona na dowolny cel: pensje pracowników, spłata leasingu, finansowanie bieżących inwestycji, czy nawet reklamę. Przy kredycie obrotowym często bank zastrzega, w jaki sposób można wykorzystać środki. Oprócz tego, kredyt obrotowy jest od faktoringu zwykle droższy. Zdarza się również, że banki odmawiają kredytu z powodu niejasnej historii finansowej firmy. Faktor jest w tym wypadku bardziej elastyczny. Umowę można podpisać nawet w sytuacji zaległości inwestycyjnych, niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, ażeby nie traktować faktoringu jak pożyczki. To de fakto zarobione pieniądze, zatem nie przychodzą same z siebie. To przychód, który firma wypracowała. Otrzymuje środki wcześniej niż wskazuje termin płatności. Faktoring będzie również wygodny dla osoby, która musi opłacić fakturę. Jeżeli już dostanie dłuższy termin płatności, będzie posiadać więcej czasu na zorganizowanie gotówki. Termin płatności faktury może wynosić nawet 120 dni.

Polecamy: faktoring.