Magazyny substancji niebezpiecznych

Składowanie substancji niebezpiecznych musi być obwarowane wieloma zasadami. Nie chodzi jedynie o bezpieczeństwo ludzi, ale też zwierząt żyjących w konkretnym ekosystemie i bez wątpienia także samego ekosystemu, który mógłby być zniszczony przez wydostanie się substancji szkodliwych. Magazyn chemiczny musi być głównie bezpieczny.

Powinien być wyznaczony w takim miejscu, by był oddalony od skupisk ludzkich i trudno dostępny. Chodzi głównie o to, by maksymalnie ograniczyć dostęp do takiego magazynu osób niepowołanych. Wejście do magazynu powinno być możliwe jedynie z konkretną przepustką i jedynie do wyznaczonych stref. Muszą też obowiązywać restrykcyjne zasady postępowania z substancjami chemicznymi. Magazyn chemikaliów musi dysponować licznymi zabezpieczeniami nie tylko i wyłącznie przed nieuprawnionym użyciem chemikaliów, ale także przed ich kradzieżą i wydostaniem się substancji chemicznych z pojemników, w których są składowane. Trzeba opracować specjalny zamiar postępowania z konkretnym magazynem i dokładnie się go trzymać. Którekolwiek kroki w takim miejscu są nawet zabronione. Wszyscy pracownicy zajmujący się opieką nad magazynem powinni zostać przeszkoleni do prawidłowego obchodzenia się z poszczególnymi typami substancji chemicznych. Chodzi głównie o zapobieganie wypadkom przy pracy, ale również o ułatwienie pracy. O ile wszystkie procedury są spełnione, magazyn materiałów niebezpiecznych można paradoksalnie uznać za relatywnie bezpieczny. Jeśli stosowane są dokładnie sprecyzowane zasady, to magazyn taki może bez żadnych wypadków pracować przez wiele długich lat. W sytuacji, kiedy coś przebiega w sposób niewłaściwy, konieczne jest dokonanie zmian. Muszą być one podyktowane przede wszystkim obowiązkiem, a dodatkowo dobrze przemyślane. Chodzi o to, ażeby zachować bezpieczeństwo i poprawić także komfort pracy. Praca w takim miejscu nie trzeba do prostych ani przyjemnych, jednak należycie zaplanowana może przebiegać stosunkowo łatwo i pozwalać na względną automatyzację całego procesu bez obawy o przykre niespodzianki.

Sprawdź: magazyn chemikaliów.