Przechowywanie produktów niebezpiecznych

Magazyny chemikaliów

Chemikalia przenigdy nie mogą być przechowywane bez nadzoru. Stanowią one bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska naturalnego, więc można je przechowywać wyłącznie i jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Chodzi tutaj zarówno a magazynowanie, jak i długotrwałe składowanie takich materiałów.

Magazyn ADR jest miejscem, który jest przystosowane do magazynowania materiałów niebezpiecznych, za materiały niebezpieczne uznajemy przeróżnego razu ciecze, płyny i aerozole oraz dodatkowo produkty stałe.
Każdy z owych materiałów ma inne właściwości, jeden jest żrący, inny może powodować np zaburzenia układu oddechowego, a inny może np skazić wodę. Takie materiały rozsądnie stosowane są konieczne w przemyśle i budownictwie, niemniej jednak trzeba się nimi należycie zajmować, między innymi właściwie jest składować i magazynować. Są do tego wyznaczone specjalne procedury i magazyn aerozol przykładowo zapobiega wydostaniu się rozpylonego aerozolu poza obręb danego magazynu albo poza obręb np konkretnego pomieszczenia. Z kolei magazyn chemiczny ma bardzo różnorakie wykorzystanie i w takim magazynie znajdują się bardzo trudne systemy zabezpieczeń, które zapobiegają skażeniu środowiska zewnętrznego materiałami znajdującymi się w takim magazynie. Sposoby tych zabezpieczeń są bardzo różnorodne. Magazyn chemikaliów musi być także obsługiwany przez doświadczony i wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. To nie jest praca, do jakiej można skierować każdego. Tutaj nieprawdopodobnie istotne jest, żeby posiadać prawidłowe przeszkolenie a przeszkolenie to polega na teoretycznym i praktycznym zaznajomieniu się z rodzajami zagrożeń i sposobami postępowania z tymi zagrożeniami. Pracownik magazynu ADR musi mieć świadomość tego, jak postępować z konkretnymi materiałami i co robić, żeby zabezpieczyć je oraz dodatkowo zabezpieczyć ludzi, którzy mogliby mieć styczność z takimi materiałami i na których te materiały mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć. Takie przeszkolenie musi być zakończone pozytywnym zaliczeniu egzaminu.
Warto zobaczyć: magazyn gazów.