Auto złom

Stare samochody, które przykładowo znajdują się złym stanie technicznym mogą być przekazane do stacji demontażu pojazdów albo także sprzedane do skupu samochodów. Trzeba podkreślić, żem skup pojazdów Kraków odkupuje od właścicieli samochody, których wartość jest większa niż tak zwana wartość złomowania. Jeżeli już samochody są powypadkowe albo przeznaczone do kasacji, wtedy najlepiej oddać je do stacji demontażu samochodów, ponieważ stacje wystawiają dokumenty, które są przeznaczone do wyrejestrowania pojazdu w urzędzie, a w konsekwencji także do niepłacenia obowiązkowej składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Co warto mieć świadomość tego na temat skupu pojazdów?
Trzeba zaznaczyć, że skup samochodów w Krakowie to coraz bardziej popularne rozwiązanie, z którego korzystają właściciele starych pojazdów, np skorodowanych, niesprawnych technicznie powypadkowych czy zaniedbanych. Bez wątpienia możemy zawsze wystawić ogłoszenie w internecie, warto być świadomym jednak o tym, że samochody w złym stanie technicznym nie budzą wielkiego zainteresowania i bardzo często nie ma w ogóle chętnych na ich kupno. Stąd też, jeżeli mamy stary samochód, którego nie używamy i którego nie potrzebujemy, musimy się go jak najszybciej pozbyć, ponieważ dopóki nie wyrejestrujemy auta, jesteśmy zobowiązani w zgodzie z bieżącymi przepisami do uiszczania opłaty za składkę OC. W takiej okoliczności należy jak najszybciej pozbyć się samochodu, a więc na przykład sprzedać go do skupu. Nie powinniśmy się natomiast przejmować, jeżeli nasz samochód np nie odpala, ponieważ jeżeli zgłosiły się do takiego skupu, to wówczas zostanie wysłany do nas pracownik, który na miejscu u nas dokona oględzin i zaproponuje nam za samochód odpowiednią kwotę. Jeżeli już będzie to dla nas kwota zadowalająca, to pozostaje nam jedynie podpisanie na miejscu umowy. Po podpisaniu umowy otrzymujemy gotówkę do ręki, a samochód zostaje odebrany przez skup. Jest to więc rozwiązanie szybkie, wygodnie i bezpieczne. Jeśli nasz samochód jest w tak złym stanie technicznym, że jego wartość nie przekracza wartości złomowej, to wówczas zostanie on oddany do stacji demontażu pojazdu. Należy pamiętać, że złomowanie samochodów Kraków wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego.

Polecam: złomowanie pojazdów w Krakowie