Co należy do kompetencji notariusza?

Profesjonalne usługi notarialne są niezbędne w wielu sytuacjach. Większość z nas kojarzy poświadczenie notarialne w sytuacji zawierania umowy dystrybucji nieruchomości lub najmu okazjonalnego. Jednak nie są to wszystkie sytuacje oraz czynności, które wymagają obecności notariusza.

Warto więc zaznajomić się gruntownie z zakresem działalności kancelarii notarialnej, ażeby w sytuacjach wymagających poświadczenia notarialnego skorzystać z fachowej pomocy prawnika.
Notariusz – jakie usługi świadczy na rzecz klienta?
Na wstępie należy podkreślić, że notariusz Katowice zajmuje się obsługą prawną klientów prywatnych, jak też przedsiębiorstw a także spółek prawa handlowego. W związku z tym możemy zwrócić się o pomoc do kancelarii notarialnej w różnych sytuacjach. Obsługa notarialna przedsiębiorstw a także spółek wiąże się w głównej mierze z sporządzaniem protokołów z posiedzeń organów spółek prawa handlowego. Prócz tego, notariusz katowice wykonuje akty notarialne związane z przekształcanie spółek, ich łączeniem albo rozdzieleniem. Pomoc notarialna jest też konieczna w procesach upadłościowych, jak także w trakcie procesu dystrybucji przedsiębiorstwa. Bez wątpienia z usług notarialnych korzystają też osoby fizyczne. Poświadczenie notarialne jest konieczne przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości. Tylko wtedy umowa ma moc prawną, a jej zapisy mogą być egzekwowane przed sądem. Pamiętajmy również, że potwierdzenie notarialne powinno być niezbędnym elementem podpisywania umowy przedwstępnej. Bez poświadczenia notariusza nie ma ona mocy prawnej i nie można egzekwować jej postanowień. Kancelaria notarialna świadczy także usługi w zakresie wystawianie odpisów dokumentów. Zajmuje się też obsługą prawną przy zawieraniu umów takich jak intercyza. Intercyza to małżeńska umowa materialna, która zakłada rozdzielność majątkową współmałżonków. Też w kwestii spraw spadkowych możemy liczyć na pomoc notariusza. Warto podkreślić, że notariusz Katowice stanowi szybsze oraz wygodniejsze rozwiązanie w dochodzeniu swoich praw spadkowych niż w sytuacji rozstrzygnięcia sądowego. Poświadczenie notarialne nadaje dokumentowi moc urzędową. Do tej dziedzinie dokumentów zalicza się w głównej mierze: pełnomocnictwa czy umowy użytkowania wieczystego.

Zobacz więcej: notariusz katowice.